برچسب: uTorrent

دانلود uTorrent
دانلود uTorrent یا µTorrent بهترین نرم افزار جهت دانلود فایل از تورنت می باشد. این نرم افزار قادر است با سرعت بسیار بالا به دانلود فایل های تورنت بپردازد. اکثر قابلیت های ارائه شده در سایر نرم افزارهای مشابه، در نرم افزار µTorrent به طور کامل پیاده سازی شده است و تمامی عملکردهایی که از این کلاینت های پیشرفته انتظار می رود را دارا می باشد. میزان مصرف نرم افزار میوتورنت، از منابع سیستم کاملا بهینه بوده و تاثیر منفی بر سرعت و عمکرد سیستم نخواهد داشت.

ادامه مطلب