برچسب: Todo Backup

دانلود EaseUS Todo Backup
دانلود EaseUS Todo Backup نرم افزاری مفید جهت گرفتن فایل بکاپ از اطلاعات مختلف می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید با سرعت مناسب از اطلاعات خود فایل پشتیبان تهیه و در زمان نیاز آن را بازیابی کنید. نرم افزار تودو بکاپ، دارای تنظیمات و گزینه های متعددی می باشد. به این صورت که شما می توانید هنگام فایل پشتیبان از کل سیستم بکاپ تهیه کنید، یا از دیسک مورد نظر یک فایل ایمیج تهیه کنید، یا از برخی فایل های خاصی بکاپ تهیه کنید، یا از ایمیل های خود بکاپ تهیه کنید و… . همچنین نوع الگوریتم بکاپ گیری هم قابل انتخاب است(به صورت یکجا یا افزایشی) که در حالت یکجا به صورت کامل از همه اطلاعات فایل پشتیبان تهیه خواهد شد و در حالت افزایشی نرم افزار فایل بکاپ قبلی را با تغییرات ایجاد شده مقایسه می کند و تنها از قسمت های تغییر کرده فایل پشتیبان تهیه می کند. سرعت گرفتن فایل بکاپ در حالت افزایشی بسیار بالاتر از حالت یکجا می باشد، زیرا عملیات از ابتدا آغاز نمی شود و تنها از قسمت های تغییر کرده بکاپ تهیه خواهد شد.

ادامه مطلب