برچسب: LeoMoon JalaliTray

دانلود LeoMoon JalaliTray
دانلود LeoMoon JalaliTray یک ابزار کوچک جهت نمایش تاریخ جلالی(شمسی) و تبدیل آن به میلادی و بالعکس می باشد. این نرم افزار روز جاری جلالی(فارسی) ماه را در قسمت System Tray سیستم و تاریخ کامل را در زیر منوی خود نشان می دهد. همچنین نرم افزار لیومون جلالی تری، امکان تبدیل تاریخ جلالی به میلادی و میلادی به جلالی را نیز در اختیار شما قرار خواهد داد.

ادامه مطلب