برچسب: InstallShield

دانلود InstallShield Premier
دانلود InstallShield Premier یکی بهترین نرم افزارهای ساخت ستاپ می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار قدرتمند می توانید برای پروژه های نرم افزاری خود به بهترین شکل ممکن فایل Setup ایجاد و آن را منتشر کنید. اینستال شیلد که محصول یک شرکت ژاپنی می باشد، تمام نیازهای شما را برای ساخت یک فایل نصب کامل برآورده کرده و شما می توانید تمامی فایل های نرم افزار، فونت ها، پیش نیازها و… را در فایل نصب قرار دهید تا کاربر بتواند با اجرای یک فایل نصب نرم افزار شما را روی سیستم خود نصب و از آن استفاده کند. همچین اگر شما نیاز داشته باشید در محل های مختلف مثل رجیستری تنظیمی اعمال شود، می توانید آن را در پروژه نصب تعریف، تا به صورت اتوماتیک روی سیستم هدف اعمال شود. همچنین علاوه بر اینکه شما می توانید پیشنیازهای خود را به فایل نصب اضافه کنید، خود اینستال شیلد نیز لیست کاملی از پیشنیازها را دارا می باشد و بر حثب نیاز می توانید از هر یک استفاده کنید.

ادامه مطلب