برچسب: HWMonitor

دانلود HWMonitor
دانلود HWMonitor یک برنامه مانیتورینگ سخت افزاری است که سلامت حسگرهای اصلی قطعات سخت افزاری کامپیوتر را بررسی می کند. شما با استفاده از این نرم افزار می توانید میزان ولتاژ، دما، توان، جریان، سرعت فن، سرعت ساعت و دیگر فاکتورهای حیاتی سخت افزارهای سیستم خود را کنترل کنید. شما در داخل این نرم افزار می توانید یک فاکتور به خصوص را مشخص کنید تا در صورت تغییر و یا گذشتن از کمترین و بیشترین حد مشخص شده، شما را مطلع کند. HWMonitor دارای ظاهر درختی و سلسله مراتبی می باشد که این ویژگی به شما کمک می کند تا خیلی راحت تر فاکتور مد نظر خود را پیدا کنید. یکی دیگر از قابلیت های کاربردی نرم افزار اچ دبلیو مانیتور، امکان مانیتورینگ از راه دور می باشد، یعنی شما می توانید IP یک کامیپوتر در مکانی دیگر را به نرم افزار بدهید تا نرم افزار قطعات سخت افزاری آن سیستم را مانیتورینگ و وضعیت سلامت قطعات آن را به شما نمایش دهد.

ادامه مطلب