برچسب: Folder Marker

دانلود Folder Marker
دانلود Folder Marker نرم افزاری کوچک و کاربردی جهت تغییر رنگ پوشه ها می باشد. امکان دارد شما از رنگ پیش فرض پوشه ها در ویندوز خسته شده باشید و بخواهید رنگ آنها را تغییر دهید. همچنین علاوه بر بحث تکراری بودن رنگ پوشه ها، امکان دارد شما بخواهید یک پوشه را(با تغییر رنگ آن) از دیگر پوشه ها متمایز کنید تا سریع تر آن را از بین سایر پوشه ها پیدا و به آن دسترسی پیدا کنید. همانطور که می دانید به صورت پیش فرض گزینه ای برای تغییر رنگ پوشه ها در ویندوز وجود ندارد. برای همین باید از یک ابزار جانبی برای این کار استفاده کرد. نرم افزار فولدر مارکر، امکان تغییر رنگ پوشه ها را در اختیار شما قرار خواهد داد. همچنین علاوه بر تغییر رنگ، شما با استفاده Folder Marker می توانید پوشه های خود را بر اساس اولویت(بالا، معمولی، کم)، سطح کامل بودن پروژه(انجام شده، نیمه تمام، برنامه ریزی شده)، وضعیت کار(تأیید شده، رد شده، در انتظار) و نوع اطلاعات ذخیره شد(کاری، فایل های مهم، موقت و خصوصی) طبقه بندی کنید.

ادامه مطلب