برچسب: یور انیستالر

دانلود Your Uninstaller
دانلود Your Uninstaller
نرم افزاری قدرتمند برای حذف و پاکسازی کامل برنامه های نصب شده می باشد. اگر شما قصد حذف یک نرم افزار از روی سیستم خود را داشته باشید و بخواهید با خود ویندوز این کار را انجام دهید، نرم افزار مربوطه به طور کامل از روی سیستم حذف نخواهد شد و اثرات آن در قسمت های مختلف ویندوز باقی خواهد ماند. بنابراین برای حذف کامل نرم افزارها، باید از یک ابزاری استفاده کنید تا این کار را به طور کامل انجام دهد. با استفاده از نرم افزار یور انیستالر شما می توانید نرم افزارهای خود را بدون باقی ماندن هیچگونه اثری، از روی سیستم خود حذف کنید. Your Uninstaller بهترین نرم افزار جهت حذف برنامه ها از روی سیستم می باشد.

ادامه مطلب