برچسب: پوینتراستیک

دانلود PointerStick
دانلود PointerStick نرم افزاری کوچک می باشد که در موقعیت نشانگر ماوس یک چوب اشاره گر برای مشخص کردن بخش مورد نظر، در صفحه نمایش و ویدیو پروژکتور ایجاد می کند. با اجرای این نرم افزار تکه چوبی با طرح های زیبا و متنوع با نشانگر ماوس همراه می گردد، و وقتی شما با ماوس به هر جایی اشاره کنید، نوک چوب نیز به همان قسمت اشاره خواهد کرد. نرم افزار پوینتراستیک قابلیت تغییر اندازه و تنظیم میزان شفافیت را نیز در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید به عنوان یک نشانگر ماوس متفاوت نیز از آن استفاده کنید.

ادامه مطلب