برچسب: مایکروسافت اکسس دیتابیس انجین

دانلود Microsoft Access Database Engine
دانلود Microsoft Access Database Engine موتور پایگاه داده Access می باشد. اگر شما برای پیاده سازی پروژه خود از پایگاه داده اکسس استفاده کرده باشید، جهت اجرا شدن بدون مشکل برنامه شما در سیستم مقصد، باید مجموعه آفیس نیز روی آن سیستم نصب باشد تا نرم افزار شما بدون مشکل اجرا شود. اما امکان دارد مجموعه آفیس در سیستم مقصد نصب نباشد. در این صورت برنامه شما اجرا نخواهد شد. اما شما می توانید از روشی استفاده کنید تا حتی اگر مجموعه آفیس در سیستم مقصد نصب نبود، نرم افزار شما که در آن از پایگاه داده Access استفاده شده است، بدون مشکل اجرا شود. برای این کار شما باید از موتور پایگاه داده اکسس استفاده کنید. شما با استفاده از مایکروسافت اکسس دیتابیس انجین می توانید کلیه نرم افزار هایی که با پایگاه داده Access ایجاد کرده اید را بدون مشکل در سیستم مقصد اجرا کنید. جهت استفاده از Engine پایگاه داده Access، باید آن را به پروژه ستاپ خود اضافه کنید تا همراه با نرم افزار روی سیستم کاربر نصب گردد.

ادامه مطلب