برچسب: راینوسروس

دانلود Rhinoceros
دانلود Rhinoceros نرم افزاری قدرتمند جهت طراحی مدل های سه بعدی می باشد که توسط طراحان صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این نرم افزار از سیستم نربز استفاده شده است که این سیستم، یک سیستم ریاضی برای محاسبه و ارائه منحنی ها و سطوح مختلف در گرافیک کامپیوتری است. این سیستم ابتدا در صنعت خودرو و در نرم افزارهای مخصوص آن و سپس در زمینه های دیگر یعنی گرافیک کامپیوتری وارد شد. اصول ساخت سطوح در نرم افزار راینوسروس، بر اساس منحنی ها استوار است و برای مدلینگ در محیط آن ابتدا شبکه ای از منحنی ها در فضا ایجاد و سپس تبدیل به سطح خواهند شد.

ادامه مطلب