برچسب: استاکس ریپف

دانلود StaxRip
دانلود StaxRip نرم افزاری حرفه ای جهت کاهش حجم فیلم ها می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار می توانید بدون افت کیفیت فیلم های خود، حجم آنها را کاهش دهید. گروهای بزرگ فشرده کننده نیز برای کارهای خود از همین نرم افزار استاکس ریپف، استفاده می کنند و این نشان دهنده قدرت بالای این نرم افزار می باشد.

ادامه مطلب